Rh фенотип и Kell антиген

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат на втория работен ден след 17ч.

 

 

© 2009 ARUP лаборатории. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. Януари 2009
500 Chipeta Way, Salt Lake City, UT 84108 | (800) 522-2787 | (801) 583-2787 | www.aruplab.com | www.arupconsult.com
ARUP е предприятие от Университета на Юта и Департамента си по патология.
Епидемиология
Приблизително 9% от бялата раса и 2 на сто от
Афро-американците са K-положителни; K хомозиготността е рядкост. K
честота в другите етнически групи е неизвестен.
Около 4 процента от K-отрицателни майки (к / к) ще
достави K-положителен плода.
Показания за поръчване
Фетална изпитване, когато майката има клинично значима
alloantibody и бащата на бременност е или
хетерозиготни за K или не е достъпен за тестване.
Кръвта Kell група се състои от 27 антигени, намиращи се на
червена кръв гликопротеин клетъчната мембрана (Kell гликопротеин).
К / К (
KEL1 / KEL2) полиморфизъм, иначе известни като
на Кел / Cellano полиморфизъм, резултати от точкова мутация
екстрацелуларно намира в С-крайната част на Кел
гликопротеин.
Най клинично значима от антигените Кел, K (KEL1),
има потенциал да предизвика хемолитична болест на плода и
новородени (HDFN) или тежко хемолитични реакции кръвопреливане.
HDFN могат да се появят в K-отрицателни майки (к / к), носещи
K-позитивни плода от трансфера на майчини антитела към
K антиген през плацентарната бариера. Симптомите могат да се видят
най-рано 20 гестационна седмица и включват хидропс и тежка
анемия поради потискане на еритропоезата и alloimmune
хемолиза.
Повече от половината от HDFN случаи, които се дължат на анти-К антитела
са причинени от множество кръвопреливания или предишен
бременност с K-положително бебе.
Преливане на момичетата и жените в детеродна възраст с
K-положителна кръв, трябва да се избягва, но взетата кръв се
не рутинно скринирани за Кел антигени в Съединените щати.
Alloimmunization дължи на мощен имуноген K трябва
да се обсъди след ABO и RhD антигена кръвна група
несъвместимости, анти-К е отговорен за до 30 процента от
антитяло-медиирана, тежка анемия плода.

 

© 2009 ARUP лаборатории. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. Януари 2009
500 Chipeta Way, Salt Lake City, UT 84108 | (800) 522-2787 | (801) 583-2787 | www.aruplab.com | www.arupconsult.com
ARUP е предприятие от Университета на Юта и Департамента си по патология.
Епидемиология
Приблизително 9% от бялата раса и 2 на сто от
Афро-американците са K-положителни; K хомозиготността е рядкост. K
честота в другите етнически групи е неизвестен.
Около 4 процента от K-отрицателни майки (к / к) ще
достави K-положителен плода.
Показания за поръчване
Фетална изпитване, когато майката има клинично значима
alloantibody и бащата на бременност е или
хетерозиготни за K или не е достъпен за тестване.
Кръвта Kell група се състои от 27 антигени, намиращи се на
червена кръв гликопротеин клетъчната мембрана (Kell гликопротеин).
К / К (
KEL1 / KEL2) полиморфизъм, иначе известни като
на Кел / Cellano полиморфизъм, резултати от точкова мутация
екстрацелуларно намира в С-крайната част на Кел
гликопротеин.
Най клинично значима от антигените Кел, K (KEL1),
има потенциал да предизвика хемолитична болест на плода и
новородени (HDFN) или тежко хемолитични реакции кръвопреливане.
HDFN могат да се появят в K-отрицателни майки (к / к), носещи
K-позитивни плода от трансфера на майчини антитела към
K антиген през плацентарната бариера. Симптомите могат да се видят
най-рано 20 гестационна седмица и включват хидропс и тежка
анемия поради потискане на еритропоезата и alloimmune
хемолиза.
Повече от половината от HDFN случаи, които се дължат на анти-К антитела
са причинени от множество кръвопреливания или предишен
бременност с K-положително бебе.
Преливане на момичетата и жените в детеродна възраст с
K-положителна кръв, трябва да се избягва, но взетата кръв се
не рутинно скринирани за Кел антигени в Съединените щати.
Alloimmunization дължи на мощен имуноген K трябва
да се обсъди след ABO и RhD антигена кръвна група
несъвместимости, анти-К е отговорен за до 30 процента от
антитяло-медиирана, тежка анемия плода.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *