Free PSA

Взема се: Венозна кръв
Условия за вземане: Преди обяд до 12ч. задължително 10 дни след манипулации.
Забележка: Резултат на втория работен ден след 17ч. (без събота и неделя)

Свободна фракция на простатно специфичния антиген Простатно специфичния антиген е гликопротеин, продуциран в простатата. В човешкият серум могат да бъдат определени:

* несвързана, свободна форма на PSA (free-PSA, молекулна маса около 33кD)

* свързана, комплексна форма на PSA с 1-антихимотрипсин и α2-макроглобулин (bound-PSA, молекулна маса около 100 кD).

Двете форми представляват основната част на общия, тотален PSA ( total-PSA ).

Total-PSA = free-PSA + bound-PSA.

Измерването на f-PSA има диагностична стойност успоредно с определяне на общия PSA (t-PSA). Определянето на f-PSA и t-PSA дава възможност за съставяне отношението между двата: Free PSA/ Total PSA и изчисляване на процента свободен PSA (% f-PSA). Процентът свободен PSA (% f-PSA) има по-голяма диагностична стойност отколкото самостоятелното изследване на тоталния PSA, особено в случаите на нормален или гранично променен PSA и увеличени размери на простатата при ректално туширане.

При мъже със стойности на %-f-PSA под 25, биопсията е препоръчителна. Всъщност простатните карциноми обикновено освобождават форми на PSA, които са свързани с протеини в кръвта. Това води до повишение на свързания PSA в кръвта и от там намаление на f-PSA (освобождаваните от простатния карцином форми на PSA, са различни от формите на PSA, освобождавани при доброкачествените простатни хиперплазии).

Изследването на f-PSA и изчисляването на % f-PSA повишава значително възможностите за ранна диагноза и лечение на простатния карцином.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *