Карбамазепин

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин до 9ч. Минимум 10 дни след последен прием на медикаменти.
Забележка: Резултат всеки петък след 18ч.

Карбамазепинът се прилага като атнтиконвулсант с висока ефективност при лечението на комплексните частични припадъци ( в това число психомоторна и темпорална епилепсия), генерализираните тонично-клонични припадъци и смесените пристъпи. Карбамазепинът е едно от основните средства за облекчаване на болката, свързана с тригеминална и глософарингеална невралгия, а напоследък интензивно се проучва неговата роля при лечението на маниакално-депресивната психоза.

Фармакокинетичните действия на карбамазепина са пропорционални на неговата концентрация в областта на рецепторите на ЦНС. Тази концентрация е в постоянно равновесие със серумната лекарствена концентрация ( тотална и свободна фракция). Ето защо равновеснте серумни концентрации са надежден индикатор на клиничния ефект на карбамазепина и определят голямата роля на терапевтичния лекарствен мониторинг за постигане на оптимални лечебни резултати.

Значителната интериндивидуална вариация в белтъчното свързване на карбамазепина, наличието на активен метаболит, индуцируемост и автоиндукция на метаболизма и някои лекарствени взаимодействия определят голямото клинично значение на терапевтичния лекарствен мониторинг.

Показания за лекарствен анализ :

– начало на лечението

– всяка промяна на дозовия режим

– остри заболявания по време на лечението

– пуберитет или бременност

– незадоволителен ефект

– токсични прояви

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *