Дигоксин

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин до 9ч. Минимум 10 дни след последен прием на медикаменти.
Забележка: Резултат всеки петък след 18ч.

Дигоксинът е най-често използвания в клиничната практика сърчеден гликозид. Сърдечните гликозиди възстановяват силата на миокардните съкращения при застойна сърдечна слабост. Прилагат се и за лечение на надкамерни тахикардии. Преценката на показанията за мониторинг на дигоксиновата терапия е трудна. На първо място, тесният терапевтичен индекс на дигоксина и практическото припокриване на терапевтичните ефекти и токсичните явления могат могат да направят оптимизирането на дозовия режим много деликтен проблем. При част от болните зависимостта “ доза – концентрация – ефект – токсичност“ е опосредствана много сложно и не винаги клиничния отговор корелира добре с плазменото ниво. Съществуват и множество лекарствени и нелекарствени фактори, които могат да променят значимо дигоксиновата концентрация при фиксирана доза, или съществено да изменят клиничния отговор при постоянна плазмена концентрация.

Независимо от това, определянето на дигоксиновите концентрации осигурява много по-висока надеждност при оптимизиране на терапията. Терапевтичния лекарствен мониторинг е от голямо значение за профилактиката и ранната диагноза на дигоксиновата интоксикация. От друга страна при настъпила интоксикация динамичното проследяване на плазмените нива е един от надеждните обективни подходи за оценка на ефективността от прилаганите лечебни мерки.

Показания за терапевтичен лекарствен мониторинг на дигоксина:

– болни с наличие на бъбречна недостатъчност, малабсорбционен синдром или едновременно прилагане на взаимодействащо лекарство

– болни, при които няма ефект от лечението и трябва да се разграничи една от следните възможности – нередовен прием, лоша бионаличност на търговската лекарствена форма, неустановено лекарствено взаимодействие

– болни, при които се установяват симптоми на дигиталисова интоксикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *