Пълна кръвна картина (ПКК, CBC-complete blood count)

Взема се: Венозна кръв (епруветка с антикоагулант K2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с K2EDTA). Епруветките с K2EDTA (пълна кръв) се съхранява и транспортира до 6 часа при (18-25°С), при по-продължително съхранение до 24 часа – при (2-8°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно.
Забележка: Резултат до края на работния ден.

 Пълна кръвна картина. CBC – complete blood count

ПКК – Пълна кръвна картина. Изследването обхваща: изброяване на кръвните клетки /левкоцити, еритроцити, тромбоцити/, определяне на концентрацията на хемоглобина, хематокрита, математическите показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвна картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.

WBC – Левкоцити – бели кръвни клетки. Върху броя на левкоцитите играят роля възрастта, храненето, емоции, физически напрежения, показват и денонощни колебания. Физиологично броят на левкоцитите при новородени е повишен, но започва да спада към втория ден след раждането. Повишение на левкоцитите (левкоцитоза) се среща най-вече при инфекциозни процеси, гнойни процеси, токсични въздействия, левкози и други. Намаление на левкоцитите (левкопения) се наблюдава най-често при вирусни заболявания, ендокринни заболявания, йонизираща радиация, въздействия от токсични и химични вещества, медикаментозни въздействия и други.

Ly % – Лимфоцити – процентно участие към общия брой левкоцити.

Ly # – Лимфоцити – абсолютна стойност по отношение общия брой левкоцити.

Повишение на лимфоцитите (лимфоцитоза) се наблюдава при вирусни заболявания, инфекциозна мононуклеоза, оздравителна фаза на остри бактериални инфекции, лимфаденити, хронични лимфолевкози и други. Физиологично повишение има при малки деца до 4 години. Намаление на лимфоцитите (лимфопения) се наблюдава при остра фаза на бактериални инфекции, лечения с цитостатици, кортизол, лъчелечение и други.

MO % – Моноцити – процент от броя на левкоцитите.

MO # – Моноцити – в абсолютна стойност от общия брой левкоцити.

Повишение на моноцитите (моноцитоза) се наблюдава при хронични възпалителни заболявания, инфекциозна мононуклеоза и други.

Намаление на моноцитите (моноцитопения) се среща рядко.

GR % – Гранулоцити – процент от общия брой левкоцити.

GR # – Гранулоцити – абсолютен брой от общите левкоцити.

Увеличен брой гранулоцити се наблюдава при инфекциозни заболявания, гнойни процеси и други. Намален брой гранулоцити се наблюдава при вирусни заболявания, химични увреждания, лекарствени интоксикации, лъчеви въздействия и други.

Eo% – Еозинофилни гранулоцити

Увеличават се при алергии, паразитози, колагенози, кожни заболявания и др.

Намаляват при инфекции, стрес, болест на Cushing.

Ba% – Базофилни гранулоцити

Могат да са увеличени при някои миелопролиферативни заболявания, алергии, микседем и др.

Намаляват при хипертиреоидизъм, лечение с глюкокортикоиди, след химиотерапия.

RBC – Еритроцити – червени кръвни клетки. До голяма степен броят им зависи от пол, възраст, приемане на храна, надморска височина и други. Намалението на еритроцитите е характерен белег за анемиите. Увеличение на еритроцитите се наблюдава физиологично при новородени, при голяма надморска височина. Патологично увеличение на еритроцитите се наблюдава като първично състояние при заболяването еритремия и вторично при хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, голяма загуба на течности и други.

Hb – Хемоглобин. Концентрацията му зависи от пол, възраст, надморска височина и други. По международната система на мерните единици се измерва в gr/l. Концентрацията му в кръвта е ниска при анемии. Повишава се успоредно с броя на еритроцитите при заболяването еритремия. Като вторично състояние концентрацията на хемоглобина може да се повиши при „белодробно“ сърце, вследствие хронични белодробни заболявания, вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други.

HCT – Хематокрит. Дава информация за обемното участие на кръвните клетки в общия обем кръв. Намалява при анемии, повишава се при състояния протичащи с увеличение на еритроцитите.

MCV – Среден обем на еритроцитите. Намален е при някои видове анемии, напр. желязодефицитната анемия, а увеличен при други, напр. пернициозна анемия.

MCH – Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита. Дава информация за хемоглобиновото съдържание в еритроцита. Има значение за оценяване на анемичните състояния.

MCHC – Средна концентрация на хемоглобин в еритроцита. От значение е при анемични състояния.

RDW – Девиация, разсейване на еритроцитите в зависимост от обема им. Увеличава се при анемии, при които е налице анизоцитоза /наличие на еритроцити с различна големина извън физиологично допустимите граници/.

PLT – Тромбоцити. Първична тромбопения /намален брой/ се наблюдава при болестта на Верлхоф. Вторична тромбопения – при инфекциозни заболявания, отравяния с химични вещества и медикаменти, левкози и други. Тромбоцитозата /повишен брой/ също бива първична и вторична, като вторичната се наблюдава при хронични възпалителни процеси, карциноми, при спленектомия /отстраняване на далака/ и други.

MPV – Среден обем на тромбоцитите /аналогично на MCV при еритроцитите/.

PDW – аналогично на RDW при еритроцитите.

2 коментара по Пълна кръвна картина (ПКК, CBC-complete blood count)

  1. Стефка Славчева каза:

    Какво означава Мо% 0,8 ?

    • admin каза:

      Тази стойност на моноцитите е от апарат. Затова не е цяло число. Тази стойност е в референтни граници.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *