ДКК ( Диференциална кръвна картина )

Взема се: Венозна кръв (Епруветка с антикоагулант К2EDTA) или капилярна кръв (микротейнер с антикоагулант К2EDTA). Натривката се изтегля до 1 час след вземането на кръвта. Неоцветена натривка се съхранява до 1 ден, оцветена неограничено време. Транспортира се неоцветена, съхранява се на (18-25°С).
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч., на гладно
Забележка: Резултат до края на работния ден. 

Под понятието Диференциална Кръвна Картина се разбира микроскопското изброяване на видовете бели кръвни клетки (левкоцити). Те се делят на следните групи : неутрофилно, базофилно и еозинофилно гранулирани левкоцити; лимфоцити и моноцити. При изследването се определят съотношението на клетките в проценти, тяхната морфология и степен на зрялост. Наличието на промени в клетките е характерно за различни болестни процеси. Съотношението на лимфоцитите и гранулоцитите е различно в детска и зряла възраст. Интерпретацията на резултатите от ДКК е правилно само в контекста на цялостния диагностичен процес и е свързано с редица други показатели на кръвта. Съвременните хематологични анализатори извършват този тест автоматично с помощта на лазерна технология. Резултатите от автоматично изработено ДКК са основание за извършване на микроскопското изследване. Важно е да се отбележи, че автоматичното ДКК от т.н.(3-DIFF) масово разпространени броячи е само ориентировъчно и крие риск от пропускане на редица заболявания – алергии, паразитози, инфекциозна мононуклеоза, левкози.

В лаборатория „Здраве-99“ не се използват подобен тип анализатори. Използваните от нас анализатори извършват пълен анализ на ДКК, поради което ПКК се означава като ПКК 20 Показателя

Резултатите от автоматично изработено ДКК могат да бъдат основание за извършване на микроскопското изследване. Мануалното диферинциално изброяване на белите кръвни клетки дава много по пълна информация за клетките тъй като:

-може да се установи наличие на млади клетки, които нормално не се срещат в периферната кръв.

-може да се установи и морфологията на клетките от белия и червения кръвен ред.

Нормално в периферната кръв се наблюдават следните клетки:

St – щаб, пръчкоядрена клетка. Броят на тези клетки се увеличава най-често при възпалителни заболявания, нормално при бременни жени и други.

Sg – сегментроядрена неутрофилна клетка. Броят на тези клетки се увеличава при бременни, при възпалителни заболявания и други.

Eo – еозинофилна клетка. Увеличават се най-често при паразитози, алергични заболявания, колагенози и други.

Ba – базофилна клетка. Увеличават се най-често успоредно с еозинофилите.

Mo – моноцити. Увеличават се при инфекциозна мононуклеоза, оздравителната фаза на възпалителните заболявания, туберкулоза и други.

Ly – лимфоцити. Нормално броят им е увеличен до четвъртата година у децата, при инфекциозна мононуклеоза, други вирусни заболявания, лимфна левкоза и други.

Pl – плазмоцити. Наблюдават се по-рядко, около 0,5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *