Cibalab МАКС

Взема се: Венозна кръв и Урина
Условия за вземане: Сутрин, на гладно
Забележка: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Този пакет включва следните изследвания :

 • СУЕ ( ESR )
 • ***** ПКК – 20 показателя
 • WBC (левкоцити)
 • LY% (лимфоцити – %)
 • MO% (моноцити – %)
 • EOS%(еозинофили – %)
 • BASO%(базофили – %)
 • NEU% (неутрофили – %)
 • LY# (лимфоцити – бр.)
 • MO# (моноцити – бр.)
 • EOS#(еозинофили – бр)
 • BASO#(базофили – бр)
 • NEU# (неутрофили – бр.)
 • RBC (еритроцити – бр.)
 • Hgb (хемоглобин)
 • Hct (хематокрит)
 • MCV (ср. обем на еритроцита)
 • MCH (ср. Hbg съдърж. в еритр. )
 • MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.)
 • RDW (девиация на ерит. р-ие)
 • Plt (трoмбоцити)
 • MPV (ср обем на тромбоцита)
 • ***** Биохимия
 • Глюкоза ( Glucose )
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Билирубин – общ ( Total Bilirubin )
 • Билирубин – директен ( Direct Bilirubin )
 • Холестерол – общ ( Total Cholesterol )
 • Холестерол – HDL-Cholesterol
 • Холестерол – LDL-Cholesterol
 • Холестерол VLDL-Cholesterol
 • Триглицериди (Triglycerides )
 • АсАТ (GOT; ASAT )
 • АлАТ (GPT; ALAT )
 • Гама – ГТ ( GGT )
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • Калий ( K+Potassium)
 • Натрий ( Na+Sodium )
 • Са ( общ калций )
 • Р ( фосфор )
 • ***** Урина – ОХИ
 • Урина-pH
 • Урина – Относително тегло
 • Урина – белтък
 • Урина – глюкоза
 • Урина – еритроцити
 • Урина – левкоцити
 • Урина – билирубин
 • Урина – уробилиноген
 • Урина – Нитрити
 • Урина – кетони
 • Седимент – левкоцити
 • Седимент – еритроцити
 • Седимент – плоски епителни клетки
 • Седимент – кристали
 • Седимент – други наблюдавани

Пакета представлява набор от изследвания, които дават информация за състоянието на организма и обхваща повечето органи и системи. Подходящ е за много профилактични прегледи. Приложим е и за диагностика при широк кръг заболявания. Дава информация за:

 • глюкозната обмяна;
 • липидния статус;
 • чернодробната функция;
 • бъбречна функция;
 • белтъчния синтез;
 • възпалителни процеси;
 • заболявания на кръвта (анемия, левкози);
 • електролитите(K и Na);
 • калциево-фосфорния баланс.

Стойността на този пакет е специално намалена за да може пациента да получи пълни  профилактични изследвания на достъпна цена .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *