Cystatin C

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10ч. Задължително ЕГН.
Забележка: Резултат  след четвъртия работен ден след 16ч.

 

Цистатин С ( Cystatin C )

Цистатин С е нискомолекулен базичен протеин, който се отделя изцяло от организма, изцяло посредством громерулна филтрация. Това е нов, модерен маркер за ранна диагностика на  бъбречни увреждания. В тази връзка цистатин С се определя като “идеален бъбречен маркер” поради следните факти:
– не се повлиява от фактори като възраст, пол, мускулна маса, което го прави изключително удобен за употреба при деца и възрастни с редукция на мускулната маса;
– не зависи от инфламаторни процеси;
– съществуват данни за изключително ниска, дори незначима цикардна вариация на показателя, спрямо доказаната 40% такава за креатинин;
– позитивира се при минимални бъбречни увреждания, за разлика от креатинина, който променя значимо концентрацията си едва когато 50% от бъбречните нефроните са увредени;
– филтрира се напълно от бъбречната гломерулна мембрана тъй като е нискомолекулен базичен протеин и като такъв се реабсорбира и катаболизира изцяло в проксималните тубули;
– не се секретира в урината при високите серумни концентрации както това става с креатинина;
– няма данни за съществен ектраренален метаболизъм;
– поради значителния напредък на технологиите за получаване на моноклонални антитела, може да се каже, че методите за определяне на цистатин С са свързани с минимални интерференции;

Цистатин С дава възможност за директно определяне на гломерулната филтрация по формулата: ГФ=77,24х[цистатин С]-1,2623 или други подобни, напълно достъпни формули, което е доста по-точно от тази на Cockcroft и Gault.
Това спестява неудобствата и грешките, сързани със събиране на диуреза. Определените по този начин нива на гломерулна филтрация не са обременени с технически и аналитични грешки както и с неизбежните за креатинина интерференции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *