Триглицериди

Взема се: Венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв. Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.
Условия за вземане: Сутрин до 10:00ч. На гладно. 12 часа след последния прием на храна, бедна на мазнини, без употреба на алкохол 2 – 3 дни преди изследването. Препоръчва се и прекъсване на лечението с медикаменти, свързани с липидния обмен най-малко 2 седмици преди изследването.
Забележка: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Триглицериди ( Triglycerides )

Триглицеридите са естери на тривалентния алкохол глицерол. Поради слабата си разтворимост триглицеридите (също както и холестеролът и холестероловите естери) се срещат в серума изключително свързани в липопротеини.

Повишени стойности на триглицеридите (хипертриглицеридемия):

  • – Бременност, медикаменти подтискащи овулацията.
  • – Първични хиперлипопротеинемии, в резултат на забавен обмен на хиломикрони или VLDL в плазмата.
  • – Вторични нарушения на липидния транспорт – захарен диабет, нефрозен синдром, хипотиреоидизъм, алкохолизъм, затлъстяване, панкреатити и др.

Понижени стойности на триглицеридите (хипотриглицеридемия):

  • Хронично недохранване, тежки хронични заболявания, малабсорбционни състояния и др.

Определянето на триглицеридите има важно клинично значение, тъй като те имат значението на самостоятелен рисков фартор за развитието на атеросклерозата. Изследването на т. нар. липиден статус (респ. холестерол – профил) включва определяне на общия холестерол, HDL-, LDL- и VLDL-холестерола и триглицеридите. Изследването се извършва сутрин на гладно, предхождано от 12 часов период на глад и бедна на мазнини вечеря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *