АСАТ

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин, на гладно
Забележка: Резултат в същия работен ден след 17ч.

АСАТ ( GOT, ASAT )

АсАТ – аспартат-аминотрансфераза, наричан в миналото ГОТ – глутамат-оксалацетат-трансаминаза е ензим, принадлежащ към групата на аминотрансферазите (трансаминазите). Те катализират междумолекулярния пренос на аминогрупи между аминокиселини и кето-киселини.

В човешкия организъм, ензимът ASAT се открива в различни тъкани и органи с различна активност. Особено висока активност е намерена в чернодробната тъкан. Относително високи активности са установени и в сърдечния мускул, скелетните мускули и мозъка. Активността на ензима в тези тъкани многократно надвишава активността му в серума (кръвта). Напр.стойността на ASAT в сърдечния мускул е почти 10 000 пъти по-висока в сравнение с тази в серума.

В кръвния серум на здрав човек ASAT се движи в определени референтни граници. Повишението на стойностите над нормата говори за увреждане (респ. заболяване) и освобождаване на ензима от тъкани с висока активност на същия. Така напр. повишение на ASAT се наблюдава при чернодробни заболявания, тежки увреждания на скелетните мускули, миокарден инфаркт и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *