Протромбиново време

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин, на гладно
Забележка: Резултат в същия работен ден след 17ч.

Протромбиново време  INR

РТ се отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Представлява скринингов (пресяващ) тест за оценка на активността на факторите от т.нар. външна система на кръвосъсирването (ф.II, V, VII и X;).

Принцип на анализа: след прибавянето на излишък от калциев тромбопластин към бедна на тромбоцити цитратна плазма съсирването зависи от останалите фактори, участващи във външната система. Измерва се времето в секунди, изминало от добавянето на реактива към плазмата до формирането на съсирек . Резултатите се изразяват в секунди (sec), проценти (%) и INR (International Normalized Ratio).

Индикации за изследване на РТ са:

 • контрол на промените в кръвосъсирването при лечение с антагонисти на vit.K (кумаринови антикоагуланти);
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при тромбоемболични заболявания;
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при хеморагични диатези;
 • ДИК-синдром;
 • за текущ контрол при нарушена чернодробна функция;
 • изключване на нарушения в процеса на кръвосъсирване преди оперативни намеси;
 • съмнение за нарушение в кръвосъсирването вследствие вроден недоимък на факторите от външната система;

Удължено РТ (sec)

 • терапия с кумаринови антикоагуланти;
 • лечение с хирудин и аргатробан;
 • нарушена чернодробна функция;
 • дефицит на ф.VII (болест на Оwren), ф.II, V, или X;
 • хипо- или афибриногенемия;
 • наличие на инхибитори на кръвосъсирването;
 • дефицит на vit.K;
 • ДИК-синдром;
 • уремия, амилоидоза;

Скъсено РТ (sec)

Няма клинично значение. Може да се наблюдава:

 • през последните месеци на бременността;
 • при предозиране на vit.K;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *