Генетична чувствителност към кумаринови антикоагуланти

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: През целия ден.
Забележка: Резултат на седмия работен ден след 17ч

  • мутация CYP2C9
  • мутация VKОRC1

Кумариновите антикоагуланти са вит. К антагонисти. Те намаляват нивата на активираните от вит. К кръвосъсирващи фактори (Фактор II, VII, IX, и X).

Наличието на полиморфизъм в гена за витамин К епоксид редуктазата  (VKОRC1) допринася за вариацията на необходимата доза между индивидите.

Неподходящо определената доза може да доведе до застрашаващи живота усложнения като кръвоизливи при предозиране или повтарящи се тромботични състояния при недостатъчност на дозата. Внимателното проследяване на кръвната коагулация чрез измерване на протромбиновото време изразено като INR ( International Normalized Ratio ) е съществено до установяване на стабилна поддържаща доза.

Изследването за наличие на генетични варианти в гена VKORC1 дава възможности за:

– намаляване риска от неподходящодозиране при започване на терапията и свързаните с това усложнения;

– по точно определяне на поддържащата доза кумарин;

– намаляване времето за достигане на стабилна поддържаща доза.

Индикации за изследване:

– при пациенти с необходимост от започване на терапия с антикоагуланти от групата та кумариновите производни

– при пациенти със започната терапия с антикоагуланти от групата на кумариновите производни с история за нестабилен INR

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *