Анти-ССР

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10ч.
Забележка: Резултат всеки вторник след 17 ч.

Анти-ССР

Цитрулирани пептиди се откриват в синовията на пациенти с ревматоиден артрит и не се срещат при здрави индивиди.

Цитрулинирането представлява ензимно превръщане на протеини в циклични цитрулинирани пептиди. Този процес корелира с наличието на анти-циклични цитрулинирани антитела в кръвта, които са от клас IgG и са резултат от нарушен толеранс към променените автоантигени.

Анти-ССР е ранен маркер за диагностика на ревматоидния артрит, т.к. се открива в серума на пациентите 6 до 12 и повече месеца преди разгръщане на клиничната картина. Пациентите с позитивни анти-ССР антитела развиват значително повече ставни увреждания отколкото тези, които нямат антитела.

В ранните фази на ревматоидния артрит наличието на високи серумни нива на анти-ССР антитела прогнозира развитието на ерозивна фаза и рентгенологичната прогресия на заболяването. При разгърната клинична картина персистирането на високи нива е белег за развитие на по-тежки структурни ставни промени, както и недостатъчен терапевтичен отговор.

Поради своята висока специфичност анти-ССР теста позволява ранно и навременно отдиференциране на ревматоидния артрит от:

– системни заболявания на съединителната тъкан

– псориатричен артрит

– реактивни артрити

– болест на Бехтерев

– ревматизъм

– остеоартроза

– подагра

– сателитни артропатии при възпалителни заболявания, напр. HCV

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *