HPV

Взема се: Цервикален или уретрален секрет
Условия за вземане: Специална среда и четка за теста се получават от лаб.“Здраве-99″
Забележка: Резултат на четвъртия работен ден след 17 ч.

 

Ракът на маточната шийка е честа причина за смъртност сред жените в световен мащаб. В 99,7% от случаите причина за цервикалният карцином е инфекция с високорискови типове на човешки папиломен вирус (HPV). Съществуват около 100 типа HPV . Инфекцията с HPV е често полово предавано заболяване, като във възрастта между 20 и 25 години разпространението е от 30 до 60 %. Повечето сексуално активни жени са изложени на HPV инфекция поне веднъж през живота си. В повечето случаи инфекцията е преходна и регресира спонтанно, тъй като вирусът се очиства от имунната система.

В около 20% от жените обаче, инфекцията персистира, което може да доведе до развитието на лезии на маточната шийка или до рак. HPV тип 16 и 18 предизвикват около 70 % от рака на маточната шийка.

Потенциалът на високорисковите HPV да предизвикат злокачествени изменения в клетките се определя от вирусните онкопротеини Е6/Е7. Редица клинични проучвания безспорно са доказали, че вирусните Е6/Е7 онкопротеини стартират процеса на злокачествено изменение на клетките преди появата на морфологични изменения, видими при цитологичното изследване. Това им отрежда роля на маркери за ранна диагностика на предракови и ракови изменения на маточната шийка. Навременното откриване на HPV инфекцията, особено определянето на специфичният генотип на HPV вируса и детекцията на вирусните Е6/Е7 онкопротеини,  е важно за определяне режима на проследяване на пациентите и позволява по-прецизното дефиниране на тези с повишен риск от развитие на рак на маточната шийка и терапевтичното поведение.

HPV – скрининг висок онкогенен риск (14 типа HPV)

Това и скринигово изследване за наличието на някои от 14 високорискови типа HPV – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70.  Резултатът е качествен – положителен или отрицателен. В случай на положителен резултат е препоръчително провеждането на изследване за установяване на генотипа на вируса:

*HPV – скрининг нисък онкогенен риск

Това изследване включва генотипиране на 2 нискорискови HPV типа – 6 и 11. Тестът е приложим при налични кондиломи и папиломатозни образувания, и преди провеждане на имунизация за HPV.

*HPV – генотипиране на 12 типа

Определяне на 12 високорискови типа HPV -16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52,  56, 58, 59, 66. Резултатът се изразява като положителен или отрицателен за всеки отделен тип.

NASBA – с това изследване се доказва РНК на онкогенните маркери Е6 и Е7 на всеки от високорисковите типове HPV 16, 18, 31, 33, 45.  Онкогенния потенциал на високорисковите HPV се дължи на вирусните онкопротеини Е6 и Е7. Взаимодействието им с някои туморни супресори води до нарушаване контрола на клетъчния цикъл и повишен риск от злокачествена трансформация на инфектираната клетка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *