Определяне на слаб D антиген

Взема се: Венозна  кръв
Условия за вземане: Няма
Забележка: Резултат на трети работен ден след 17ч.

Терминът слаб D антиген се използва, при които Rh(D) антигенът е много слабо проявен. Техните еритроцити не се аглутинират или се аглутинират много слабо от анти Rh серумите.

Определянето на слаб D антиген става чрез индиректен тест на Кумбс.

Тестът на Кумбс цели откриването на непълни антитела срещу червените кръвни клетки (еритроцитите). Бива директен и индиректен. Директният тест на Кумбс търси антитела, прикрепени към еритроцитите. Чрез индиректен тест на Кумбс се търсят свободни антитела в серума.

Индиректен тест на Кумбс се прави, за да се открият определени антитела в течната съставка на кръвта (серума). Тези антитела атакуват еритроцитите, но не са прикрепени към тях. Индиректен тест на Кумбс се прави често за откриване на антитела в донора или реципиента преди хемотрансфузия (кръвопреливане).

Изследването се използва също в ранна бременност за определяне дали жената е с положителен или отрицателен Rh.  Всички бременни жени, които притежават слаб D антиген се считат за Rh отрицателни. Те се профилактират по време на бременноста и след раждането с анти-D гама глобулин. В периода на бременността и след раждането се проследяват за наличието на антиеритроцитни антитела.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

антибот *